VÅRE ANSATTE

Morten Lie

Daglig Leder
Takstingeniør / Takstmann
Ingeniør utdannet fra Gjøvik (GTF) og UIB
Tlf: 412 91 275
E-mail: morten@lietakst.no

Morten har tidligere jobbet som avdelingsleder, prosjektleder, anleggsleder og byggeleder i større entreprenørselskaper i Norge.

Jobbet noen år som tømrer med lafting og stav-laft lokalt i Oppland. Ble utdannet takstingeniør i 2006.

Lokallagsleder for Nito Takst AS i Oppland fra 2013

Tor Håkon Schjørlien

Takstingeniør / Takstmann
Byggmester / Tømrermester
Tlf: 470 43 802
E-mail: tor@lietakst.no

Tor Håkon har tidligere jobbet som tømrer og byggeleder og ble utdannet takstmann i 2015.

Egil Sjørengen

Takstingeniør / Takstmann
Tømrer / Prosjektingeniør
Tlf: 404 85 208
E-mail: egil@lietakst.no

Egil har tidligere jobbet som tømrer og prosjektingeniør og ble utdannet takstmann i 2020.