TJENESTER

Tilstandsrapport med og uten verdi​

Skal du selge bolig, anbefaler vi en tilstandsrapport med verdi. Det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.
Ved en tilstandsrapport er det behov for grundigere undersøkelser for å kartlegge tilstanden i forhold til Verditakst.

Verditakst

Markedsverdi (normal salgsverdi)
Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. Markedsverdien skal ikke settes høyere enn teknisk verdi. Det tas også hensyn til evt. festeforhold og fellesgjeld.

Teknisk verdi
Teknisk verdi er en hjelpeberegning som består av:
Normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder.
Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm. Normale tomtekostnader består av råtomtens verdi uten hensyn til evt. festeforhold, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.'

Næringstakst / landbrukstakst

Takstering av næringseiendommer er basert på visuell befaring med målinger uten inngrep i byggverket.
Ved takstering av næringseiendommer kontrollerer takstmann relevante dokumenter som har betydning for eiendommens inntekter og utgifter. Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bla. regnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m.
Eventuelle faktiske leieinntekter vurderes opp mot markedsleie.

Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert. Ved utførelse av næringstakst vurderes altså eiendommen ut i fra økonomiske prinsipper om reelle og forventede pengestrømmer i objektet. Vi forholder oss med andre ord til objektet som i en hvilken som helst investeringsanalyse.

Skadetaksering

Ved skader på hele eller deler av boligen, som f. eks. vannskade, konstruksjonsfeil, problemer med fukt og råte el.l. - er det mulig å bestille en skadetaksering. Problemet blir beskrevet og gjennomgått, med forslag til ny, fullverdig løsning, - og med et prisoverslag.

En skadetakst kan for eksempel brukes overfor et forsikringsselskap ved utbetaling av erstatning, eller som hjelp når man skal skaffe fagpersoner til utbedring av arbeidet.

Skjønn

Benyttes stort sett i forbindelse med skade, hvor forsikringstager og forsikringsselskap engasjerer hver sin takstmann.
Skulle det oppstå uenighet mellom takstmennene oppnevner takstmennene en felles oppmann som til slutt avgjør det hele.

Dette er en prosess som man også kan benyttes ved skifte eller arv for å eliminere de store kostnader som skjer via domstolen.

Arealmåling

Benyttes stort sett i forbindelse med skade, hvor forsikringstager og forsikringsselskap engasjerer hver sin takstmann.
Skulle det oppstå uenighet mellom takstmennene oppnevner takstmennene en felles oppmann som til slutt avgjør det hele.

Dette er en prosess som man også kan benyttes ved skifte eller arv for å eliminere de store kostnader som skjer via domstolen.

Byggeledelse

Vi kan tilby bistand i alle faser av et byggeprosjekt og typer bygninger.
Ta kontakt for mer informasjon eller referanser.